Personvern

For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har NAC behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, mobiltelefon, epostadresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov, allergier, etc.

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre underleverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel skip, hoteller, transportselskaper etc.

Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov.

Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling. Vær oppmerksom på at dersom du foretar din bestilling hos en av våre agenter/reisebyrå, er det agentens personvernsrutiner som vil være gjeldende. NAC er ikke ansvarlig for personvern i andre selskaper.

Hvis du ønsker å få en kopi av den personlige informasjonen vi har registrert om deg, er du velkommen til å ta kontakt.

NAC kan i noen tilfeller også være interessert i å kontakte deg via post, e-post og / eller telefon, sms, med nyheter, informasjon, reisetilbud og evt. markedsundersøkelser. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for slike formål ber vi deg melde fra til: info@norwegianadventurecompany.com

Hovedkontor

Norwegian Adventure Company AS
Parkgata 12B
8300 Svolvær
Norge

Generelt

Å samle inn personopplysninger i Norge er i hovedsak regulert av personopplysningsloven. Også andre rettskilder, som regnskapsloven, gir retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.

NAC er opptatt av å beskytte alle personopplysninger gitt av kundene våre. Vi har derfor utformet følgende retningslinjer av respekt for kundens ønske om privatliv, og for å sikre at vi overholder personopplysningsloven og andre relevante lover og regler.

Databehandler – NAC

NAC er ansvarlig for all innsamling og behandling av kundenes personopplysninger. Daglig Leder har ansvar for å påse at dette håndtereres korrekt.

Formål

Personopplysninger brukes for kundeadministrasjon, fakturering og markedsføring, og for at NAC skal kunne levere de produktene og tjenesten kundene har bestilt.

I tillegg bruker vi informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene våre for å måle interessen for de ulike områdene, og generelt forbedre nettsidene.

Lovgrunnlag

NAC behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser og ivareta sikkerheten til kundene våre i tråd med personopplysningsloven.

Type personopplysninger

NAC samler følgende personopplysninger om kundene våre: Personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, handicap og allergier, passinformasjon (gjelder Explorer-reiser), pårørendeinformasjon, informasjon om kjøp foretatt om bord og kommunikasjon med kunden.

Hvor NAC samler data fra:

NAC samler informasjon om våre brukere gjennom tilsagn fra bruker, IP-adresser og cookies.

Kundeprofiler

Kundeprofiler består av informasjon NAC har samlet fra kunden, som navn, kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er benyttet og tidligere kjøp. Kundeprofilene brukes for å ivareta kundeforholdet, forenkle bookingen for kunder som kommer igjen og som grunnlag for produktutvikling.

NAC sletter kundeprofiler når disse ikke har vært aktive på 10 år. Kunden regnes som inaktiv når vedkommende ikke har gjort noen bestillinger eller kjøp på 10 år, eller har takket nei til å motta markedsinformasjon. Kunder som ønsker sine profiler slettet på et tidligere tidspunkt, er velkomne til å kontakte NAC’s kundeservice.

Skanning av boardingkort/Cruisekort om bord

Kunder som handler om bord, blir bedt om å skanne boardingkortet/cruisekortet sitt. Hensikten er å samle informasjon for å kunne gjøre demografiske analyser og forbedre våre tilbud om bord. Denne informasjonen knyttes ikke til enkeltpersoner, og skanningen er frivillig så lenge kunden ikke bruker cruisekortet som betalingskort.

Dersom cruisekortet brukes som betalingskort, vil kjøpsinformasjon knyttes til kunden. Disse opplysningene brukes utelukkende for fakturainformasjon.

Telefonopptak og videoovervåking

NAC kan ta opp samtaler når kunder ringer for å bestille. Disse opptakene kan brukes som dokumentasjon på de avtaler som blir inngått, samt opplæring internt. Opptakene lagres i fem år.

NAC kan også bruke videoovervåking for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Spørreundersøkelse etter reisen

I etterkant av reisen får alle kunder tilsendt et online evalueringsskjema som kan gi oss muligheten til å forbedre kundeopplevelsen. Det er frivillig å fylle ut skjemaet, og alle svar blir registrert anonymt. Undersøkelsen administreres av en tredjepart som ikke kan bruke kunders kontaktinformasjon til annet enn det spesifikke oppdraget.

Kontaktskjema

Når en bruker sender inn et kontaktskjema via nettsidene våre, ber vi om disse kontaktopplysningene:

 • Gruppe / firmanavn

 • Navn

 • E-post

 • Telefon

 • Melding

Disse opplysningene lagres på den norske serveren vår, og det sendes også en e-post med de samme opplysningene til info@norwegianadventurecompany.com. Opplysningene brukes utelukkende til å besvare henvendelser, og aldri markedsføringssammenheng.

Nyhetsbrev

Om en bruker melder seg på vårt nyhetsbrev, vil e-postadressen bli sendt til og lagret hos Mailchimp, som vi bruker til å sende ut nyhetsbrev. For mer informasjon om hvordan Mailchimp håndterer e-postadressen din, se https://mailchimp.com/legal/

Bruk av Internett

Bruk av Internett og IP-adresser

Internettbrukere etterlater seg elektroniske spor som viser hvilke sider de har besøkt. På NACs nettsider logger serveren automatisk besøkendes IP-adresser. En IP-adresse er et unikt nummer som automatisk tildeles datamaskinen når man bruker Internett. NAC bruker ikke disse opplysningene for å identifisere enkeltpersoner, men for å registrere hvor mye tid som er brukt inne på nettsidene våre.

Cookies

En cookie er en beskjed som sendes fra en webserver til datamaskinen der den lagres på harddisken. De aller fleste nettsider bruker slike cookies. NAC bruker cookies for å spore og lagre hva de besøkende på våre sider er interesserte i, for igjen å kunne tilby dem mer skreddersydde opplevelser når de kommer tilbake.

Cookies kan forbedre og forenkle brukeropplevelsen gjennom lagring av preferanser og passord, hjelper med å estimere antall besøkende på nettsidene og finne ut hvilke områder som er mest populære og får mest trafikk.

Nettbrukere kan stille inn sine nettleserpreferanser til å avvise alle cookies, men dette kan forsinke eller stoppe tilgang til deler av nettsidene. NAC bruker cookies som ikke inneholder personlig informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.

Sikker dataoverføring

Fakturainformasjon kunden registrerer på NACs nettsider overføres kryptert gjennom SSL (Secure Socket Layer). SSL er et etablert kodesystem som lar kundens nettleser automatisk kryptere data før det sendes NAC – som igjen sikrer at all personlig informasjon forblir så trygg som mulig.

Utveksling av informasjon med tredjeparter

NAC deler informasjon som gjelder kundens reiseplaner, med tredjeparter som flyselskap, skip, hotell og transportselskap. Opplysninger kan også bli gitt til tredjeparter for kredittsjekk, til myndigheter eller som pålagt av loven. Kundeinformasjon vil aldri bli gitt videre til enkeltpersoner eller selskaper som ikke er direkte ansvarlig for deler av kundens reise.

Beskyttelse av data

NAC tar en rekke forholdsregler for å sikre innhentede personopplysninger. NAC har adekvate fysiske, elektroniske og driftsprosedyrer som skal forhindre uautorisert adgang, holde opplysningene korrekte og sikre at de brukes slik de skal.

Kundens rettigheter

NAC registrerte kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret på dem. Ved å kontakte oss vil vi gi ut denne informasjonen så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Registrerte kunder kan også endre eller oppdatere ulike personopplysninger gjennom Min Side i vår bookingløsning. De kan også kontakte oss med spørsmål om å korrigere, supplere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

NAC kan bruke epostadresser gitt ved registrering eller annet for periodevis utsendelse av nyhetsbrev om nye seilinger, spesialtilbud, tjenester eller andre nyheter. På forespørsel vil vi fjerne brukere fra databasen, eller la de reservere seg fra å stå på fremtidige epostlister for nyhetsbrev. Kunder som mottar slike eposthenvendelser de ikke ønsker å motta igjen, kan kontakte info@norwegianadventurecompany.com

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Parkgata 12B, 8300 Svolvær, Norge

E-post: info@norwegianadventurecompany.com

Utvidet personvernerklæring

Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. NORWEGIAN ADVENTURE COMPANY AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Dette er data vi kan samle inn:

formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.

Formål

Rettslig grunnlag

Hvilke data

Varighet

Analysering

Art. 6.1.b

IP adresser

90 dager

Booking

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Adresse, Telefonnummer, Bankkontonummer, Kredittkortopplysninger

2 år

Chat

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Telefonnummer

6 måneder

E-post

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Adresse, Telefonnummer

5 år

Eventer/aktiviteter

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Fødselsdato , Bankkontonummer

5 år

Føre regnskap

Art. 6.1.c

Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Bankkontonummer, Fødselsnummer (11 siffer)

5 år

Registrere søknader og CV

Art. 6.1.b

Navn, Telefonnummer, Adresse, Fødselsdato , Film/bilder

2 år

Salg og kunderegister

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Telefonnummer, Adresse, Bankkontonummer

5 år

Send nyhetsbrev til eksisterende kunder

Art. 6.1.f

Navn, E-post, Telefonnummer, Film/bilder

5 år

Sosiale medier

Art. 6.1.f

Navn, E-post, Adresse, Telefonnummer, Film/bilder

2 år

Sosiale medier

Art. 6.1.f

Navn, E-post, Telefonnummer, Film/bilder

2 år

Styrearbeid

Art. 6.1.c

Navn, E-post, Telefonnummer, Fødselsnummer (11 siffer)

10 år

Ta betalt

Art. 6.1.b

Navn, E-post, Adresse, Telefonnummer, Bankkontonummer, Kredittkortopplysninger

5 år

Websider

Art. 6.1.b

E-post, Navn, Telefonnummer, Adresse, Film/bilder

5 år

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Overføringer til USA er sikret med Data Privacy Framework. Der hvor denne ikke foreligger eller overføring av data til 3. land hvor dette er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg er dette sikret med en SCC.

Dine rettigheter

Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med ninakristine@nac.as

 • Rett til å se dine personopplysninger.

 • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.

 • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.

 • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!

 • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!

 • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!

 • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
  https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
  ninakristine@nac.as

Proud sponsors

Norwegian Adventure Company
Arctic Adventure Club

Bli med på reisen!

Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på "the latest and greatest" innen opplevelsesturer.