01.03.2020  |  Informasjon til reisende

Informasjon om Koronavirus

Våre gjester sikkerhet, ve og vel er Norwegian Adventure Companys førsteprioritet. Derfor har derfor innført nye, fleksible retningslinjer for ombooking.

Oppdatering 27.04.2020

Gitt de ekstraordinære omstendighetene som har oppstått i forbindelse med Covid-19, er fristen for refusjon i henhold til pakkereiseloven forlenget til 3 måneder. Det betyr at avbestillinger i mars knyttet til covid-19, utbetales 3 måneder etter at reisen er kansellert, dette betyr tidligst 13. juni 2020. Norwegian Adventure Company tilbyr å flytte reisen vederlagsfritt til nye datoer og kan også utstede tilgodelapp for reisen som kan benyttes på et senere tidspunkt.

Ved nye bestillinger av sommerreiser i perioden april- august tilbyr Norwegian Adventure Company alle sine gjester gratis om booking og refusjon av innbetalte beløp innen tre virkedager dersom myndighetene innfører reiserestriksjoner som umuliggjør reisen. Vi tar våre gjesters sikkerhet på alvor og følger myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. 

Oppdatering 27.03.

Dersom reisen din skulle gått i perioden 13. mars- 14.april tilbyr Norwegian Adventure Company gratis ombooking av reisen. Mange av våre gjester velger å benytte seg av denne muligheten, dette betyr mye for NAC, underleverandører og lokalsamfunn. 

Gitt de ekstraordinære omstendighetene som har oppstått i forbindelse med Covid-19, er  fristen for refusjon i henhold til pakkereiseloven forlenget med 14 dager. Det betyr at avbestillinger knyttet til Covid-19, tidligst utbetales 28. dager etter at reisen er kansellert. Det vil også være mulig å utstede tilgodelapp for reisen og la våre gjester benytte denne på et senere tidspunkt.

Oppdatering om Koronavirus per 13. mars

Norwegian Adventure Company forholder seg til de retningslinjer som gis av norske helsemyndigheter, og gjør det vi kan for å komme ut med informasjon til alle våre gjester. Vi håper på forståelse for at dette er en ekstraordinær hendelse og situasjon. Skal du reise med oss i nær fremtid og har ytterligere spørsmål utover det som allerede er sendt ut på e-post, ta kontakt med oss på +47 22 55 60 50 eller Info@norwegianadventurecompany.com     

Oppdatering om Koronavirus per 6. mars

Om lag 80 % av våre gjester er norske. De resterende kommer i hovedsak fra øvrige Skandinaviske land, og noen få fra UK og Tyskland. 

 • Skipene har klare og strenge hygieneprosedyrer om bord. I forbindelse med virusutbruddet har vi skjerpet renholdet ytterligere og innført strenge rutiner for desinfisering av fellesområder.

 • Vi følger råd fra det norske Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WTO), Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), de amerikanske smittevernmyndighetene CDC og andre lokale helsemyndigheter der vi har skip.

 • Vi følger nøye med på situasjonen og vil gjøre tiltak umiddelbart dersom det blir nødvendig. 

Gjester eller besetning som har besøkt eller mellomlandet i Kina (inklusive Hongkong og Macao) Sør- Korea, Iran Italia , samt Syd Tyrol i Østerrike innen 14 dager før ombordstigning, vil ikke bli sluppet om bord på M/S Quest, M/S Sjøveien, MS Gamle Salten. Dette gjelder uavhengig av nasjonalitet.  

Informasjon om Coronavirus per 1. mars 2020

I lys av det pågående utbruddet av coronaviruset (2019-nCoV-utbruddet), har Norwegian Adventure Company (NAC) valgt å følge retningslinjene og anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO), IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) og CLIA (Cruise Lines International Association) for å ivareta våre gjesters sikkerhet. 

Prosedyrer og retningslinjer for gjester som reiser med NAC

De følgende prosedyrene er inntil videre blitt iverksatt på all skip som benyttes i operasjoner for Norwegian Adventure Company: 

Gjester eller besetning som innen 14 dager før ombordstigning har hatt nærkontakt med eller hjulpet til med å ta vare på noen personer mistenkt eller diagnostisert til å ha coronaviruset, eller som er underlagt helseovervåkning for mulig eksponering for coronavirus, vil uavhengig av sin nasjonalitet ikke bli sluppet om bord på M/S Quest, M/S Sjøveien eller MS Gamle Salten.

 Å fylle ut et standard spørreskjema om helse er obligatorisk for alle ombordstigende gjester og besetning, og vil bli sett som en forutsetning for ombordstigning. Informasjonen blir samlet og evaluert av ansvarlig medisinsk personell om bord. Enhver gjest og ethvert besetningsmedlem som har symptomer på en smittsom sykdom vil være gjenstand for medisinske vurderinger, inklusive, men ikke begrenset til temperaturmålinger, dersom dette blir vurdert som nødvendig. 

Enhver gjest og ethvert besetningsmedlem som viser symptomer på en luftveissykdom mens de er om bord, vil bli undersøkt for coronaviruset, og kan bli underlagt en mulig karantene og ilandstigning. 

For Norwegian Adventure Company er våre gjesters sikkerhet førsteprioriteten. Derfor overvåker vi situasjonen, og vil raskt utføre direktiver gitt oss av myndighetene dersom dette skulle bli nødvendig. Vi håper våre gjester verdsetter disse tiltakene, og beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for den enkelte.   

Proud sponsors

Norwegian Adventure Company
Arctic Adventure Club

Bli med på reisen!

Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på "the latest and greatest" innen opplevelsesturer.