NAC har signert Grønnvaskingsplakaten

Norwegian Adventure Company (NAC) stiller seg bak innholdet i Grønnvaskingsplakaten og forplikter seg med dette også til å følge plakatens ti prinsipper i all informasjon om firmaets eget arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

Skal bidra til et raskere grønt skifte

Grønnvaskingsplakaten definerer grønnvasking som en form for villedende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker. Plakaten favner alle FNs 17 bærekraftsmål og inneholder prinsipper som er ment å fungere som en rettesnor for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra til et raskere grønt skifte.

Vil være en del av løsningen

Samfunnets stadig tydeligere søkelys på bærekraftig utvikling har over tid gitt fremvekst av såkalt grønnvasking, der bedrifter og produkter kjøper seg goodwill i markedet gjennom tiltak og markedsføring som lover mer enn de holder.

Som en nordnorsk reiselivsaktør som skaper opplevelser i nord har vi i 2022 tatt mål av oss om å jobbe med å ta reelle grep innen vårt bærekraftarbeid.

"Dette omfatter blant annet bærekraft sertifisering, arbeid med å redusere utslippene våre og jobbe aktivt for å etterspørre miljøvennlige alternativer hos våre underleverandører. I tillegg er vi svært opptatt av at NAC som reiselivsselskap og bransjen vi jobber i, skal være en del av løsningen. Derfor vi glade for initiativet til Grønnvaskingsplakaten og for å kunne signere på prinsippene i den", sier Nina Kristine Madsen-Geelmuyden, Direktør for kommunikasjon og bærekraft i NAC.

Mer enn 300 har så langt signert

Grønnvaskingsplakaten ble lansert i juli 2020 og er utarbeidet av organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. NAC er blant de over 300 virksomhetene som hittil har signert plakaten.

For NAC er det naturlig å ta i bruk Grønnvaskingsplakaten som en sjekkliste i forbindelse med vårt arbeid med opplevelser i nord.

Fem fokusområder

Det er viktig for oss å være tydelige på hvordan vi jobber med samfunnsansvar. Vi er opptatt av å skape bærekraftige opplevelser i samspill med lokalmiljø, naturen og sammen med våre samarbeidspartnere og vi har fem fokusområder: Opplevelsen, råvarene, lokalsamfunnet rundt hver destinasjon, samt gjester og samarbeidspartnere, avslutter Madsen-Geelmuyden

Les mer om hva NAC gjør per i dag her.

Proud sponsors

Norwegian Adventure Company
Arctic Adventure Club

Bli med på reisen!

Abonner på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på "the latest and greatest" innen opplevelsesturer.